จำนวนผู้ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า(ไม่รวมกรรมการ)

จำนวนผู้สมัคร จำนวนทั้งหมด(โดยประมาณ) Onsite Online
405 2729 254 151

บุคลากรในจังหวัด / รพ.เอกชนในจังหวัด

จำนวนผู้สมัคร ต้องจ่ายเงิน Onsite Online
25 25 19 6

คณะกรรมการจัดงานวิชาการ

ลงทะเบียน ยังไม่ลงทะเบียน Onsite Online
99 87 91 8

ข้าราชการบำนาญ

ลงทะเบียน ต้องจ่ายเงิน Onsite Online
52   44 8