...
.

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖

Integrative Oncology" บูรณาการความรู้ สู้โรคมะเร็ง "

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้ลงทะเบียน 206 ราย คลิ๊กดูรายชื่อ


    ข้อมูลผู้สมัคร

 

  *การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชาพรรณ แซ่ด่าน โทร, ๐-๓๙๓๒-๔๘๖๑ ในวันและเวลาราชการ
หรือทาง E-mail : pichaphun.jim@gmail.com โปรดระบุหัวเรื่อง "งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖'"